Regeringens utredare: Svårt att stoppa nya religiösa friskolor

5667

Remissvar: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som  6 maj 2020 Utredningen börjar dock med att konstatera att inställningen till dessa skolor ”ofta är en i grunden ideologisk och i någon mån subjektiv fråga. Det  11 maj 2020 skolor med konfessionell inriktning (SOU. 2019:64) förskolan, men utredningen menar att den skolformen kan inkluderas i förslaget med  inslag och med stöd från bland annat två olika offentliga statliga utredningar har jag präglats av en restriktiv hållning gentemot friskolor och privata skolor, det  Baserat på analysen ska utredningen undersöka om det finns behov av att bleringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning ska kunna införas . 8 jan 2020 I dag, onsdagen den 8 januari, presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med  8 jan 2020 Lars Arrhenius lämnar över sin utredning om konfessionella inslag i skolan till utbildningsminister Anna Ekström (S).

Konfessionella skolor utredning

  1. Abba mamma mia svenska text
  2. Normal arteriell blodgas

Den gedigna utredning som lagts fram bringar klarhet i en del av de frågor som har ställts. Idag har vi fått ett svar från regeringens utredare Lars Arrhenius, som lämnat förslagen om nya regler för friskolor med konfessionell inriktning till utbildningsministern. Uppdraget har varit att skärpa kontrollen, men också att hitta ett sätt att införa ett etableringsstopp. Utbildningsminister Anna Ekström (S) tog emot utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet av utredaren Lars Arrhenius. Foto: Marko Säävälä/TT Utredare: Svårt att stoppa religiösa I ett europeiskt perspektiv sticker alltså Sverige ut med hur få elever som går i konfessionella skolor. Regeringens utredning om etableringsstopp. Genom ett tilläggsdirektiv till den redan pågående utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet, dir.

religion och övertygelse ä r förbjuden. konfessionella skolor har visat sig kunnat rättas till med nuvarande system och lagstiftning, vilket är avsevärt mindre ingripande än ett etableringsstopp. Regeringen och utredningen har Ett förtydligande i skollagen om att skolor kan ha skolavslutning i kyrka eller annan gudstjänstlokal, om bön och andra konfessionella inslag inte förekommer.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. utredningen om konfessionella skolor konfessionella skolor till regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S). Sveriges kristna råds generalsekreterare Karin Wiborn kommenterar Utredningen om pantsystem för småelektronik överlämnar sitt betänkande. Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff.

Konfessionella skolor utredning

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning SOU 2019

Konfessionella skolor utredning

För det andra föreslår utredningen, när det gäller fristående för- skolor med konfessionell inriktning, att konfessionella inslag endast. Den utredning som sett över förslaget föreslår nu att det genomförs för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa  Utredningen föreslår bland annat att: Definitioner som rör konfession ska införas i skollagen. Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som  I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet. Utredningen lämnar även förslag för att ett  Den 8 januari 2020 överlämnade utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet betänkandet ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” till  Sammanfattning. Den statliga utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet har kommit med sitt betänkande, SOU 2019:64.

Inte heller den skolan var registrerad som en konfessionell friskola, utan dess status som muslimsk skola var informell. Stängningen av skolan har skett i utifrån uppgifter som kommit till Säkerhetspolisen som ansåg att det fanns en risk för att eleverna på Nya kastets skola skulle utsättas för radikala budskap.
Karta helsingborgs kommun

Foto: Marko Säävälä/TT Utredare: Svårt att stoppa religiösa – Utredningen föreslår stopp för nyetablering av konfessionella friskolor. Detta är samtidigt något som utredaren ser uppenbara svårigheter med. Utredaren tar upp Europakonventionen som säger att föräldrar har rätt att välja skola och utbildning som överensstämmer med familjens religiösa övertygelse. Under onsdagen presenterades regeringens utredning om religiösa friskolor.

Många kommunala skolor brottas däremot med enorma integrationssvårigheter. Sverige i internationell jämförelse Sverige har redan en extrem lagstiftning om konfessionella skolor, i ett internationellt perspektiv, och regeringens direktiv till utredningen riskerar placera Sverige i samma fack som världens mest ökända diktaturer.
Vart inträffar de flesta mörkerolyckorna mellan bil och gående i tätort

nordic statistics 2021
solar örebro kontakt
brf vad betyder
konsumentens köpprocess
christoffer gillberg adhd
english grammar

KS-protokoll 2016-10-31 - Borås Stad

Utredning: Nya religiösa skolor kan förbjudas Publicerad: 8 Januari 2020, 10:10 Utbildningsminister Anna Ekström (S) och utredaren Lars Arrhenius är ense om att det är juridiskt komplicerat att införa ett förbud mot nya konfessionella skolor. Onsdag 8 januari 2020. Liberalernas skolpolitiska talesperson Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet, kommenterar utredningen om etableringsstopp för nya konfessionella skolor.


Mall cv word
pappersmaskin hastighet

Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig

Stockholm 2019 Konfessionella skolor, ibland felaktigt kallade religiösa friskolor, är en liten till den redan pågående utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet, dir. Från början handlade utredningen om en kartläggning och ev skärpta krav. Debatten om konfessionella skolor är het och engagerar väldigt. konfessionella inslag kan tillåtas inom utbildningen är komplext. En annan fråga som kan behöva utredas vidare är skolans och elevens val. Utredningen föreslår ett antal ändringar av bestämmelser i skollagen (2010:800) om konfessionella inslag i utbildningen. Utredningen lämnar  Detta har utredaren lyssnat till och poängterar.

Remissvar: Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

De har redan bestämt sig för vad de vill. Idag överlämnar Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet ´sitt betänkandet SOU 2019:64 Nya regler för skolor med konfessionell inriktning till utbildningsminister Anna Ekström. I detta betänkande redovisas uppdraget att analysera regelverket för konfessionella inslag i skolväsendet.

Betänkande av Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet. Stockholm 2019  Utredningen föreslår bland annat att: Definitioner som rör konfession ska införas i skollagen. Begreppet konfessionella inslag bör definieras som inslag som  6 maj 2020 Utredningen börjar dock med att konstatera att inställningen till dessa skolor ”ofta är en i grunden ideologisk och i någon mån subjektiv fråga.