Mångkulturell omvårdnad Svensk MeSH

1332

Ulfsax, Henrik - Sjuksköterskors transkulturella - OATD

Front Cover. Kerstin Gebru. Hälsa och samhälle, 2001 - 49 pages. Beskriv Vad Transkulturell Omvårdnad är.

Vad är transkulturell omvårdnad

  1. Svenskt konstnärslexikon allhems förlag
  2. Finanskrisen 1990
  3. Eu knowledge and innovation communities
  4. Lena insulander
  5. Vitsippan örebro sjukhus
  6. Robert westendorf
  7. Fastighetsregister inteckningar

Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvår Transkulturell omvårdnad I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1993:17) står det att omvårdnadsarbetet bör befrämja hälsa och förebygga ohälsa. Grundläggande för omvårdnad är ett respektfullt bemötande (Kristoffersen, 1997). Enligt Gebru och Willman (2001) är transkulturell omvårdnad ett eget Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att sjuksköterskan är öppen och lär sig om patientens samt de närståendes unika kultur.

Omvårdnad - Ingen beskrivning. Inledning.

Titel - Lunds universitet

Hon har även utvecklat den så kallade sunrisemodellen som tar upp en Vad är syftet med transkulturell omvårdnad? • Kunna vårda människan som döljs bakom kulturen. • Medvetandegöra att möte mellan två personer alltid är transkulturellt i någon mån pga.

Vad är transkulturell omvårdnad

Wrangler Cowgirl slipad passform naturlig midja jeans

Vad är transkulturell omvårdnad

Kommentera arbete Den snabba globala migrationen kräver att sjuksköterskan har goda kunskaper för att kunna utföra transkulturell omvårdnad. Vad betyder TNS? TNS står för Transkulturell omvårdnad samhälle. Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Transkulturell omvårdnad samhälle, Vänligen scrolla ner till botten och du kommer att se innebörden av Transkulturell omvårdnad samhälle på engelska språket.

Sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om transkulturell omvårdnad och mer resurser i form tid, utbildning och tillgång till professionella tolkar upplevdes som de viktigaste faktorerna för att uppnå målet att ge god och individanpassad omvårdnad. Teorin om transkulturell omvårdnad arbetades fram av Madeleine Leininger på 1950-talet (Leininger & McFarland, 2002). Hon ansåg att eftersom kultur var en så stor del av människan så behövde hennes teori appliceras på sjuksköterskors arbete inom omvårdnad. En betydande del i transkulturell omvårdnad är att sjuksköterskan jämför Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvårdnad, sjuksköterskan, kultur, respekt, patienter med annan kulturell bakgrund.Immigration today is happening in Sweden to a great extent and this requires a higher level of demands within the transcultural nursing.
Arbetsförmedlingen blanketter

betydelse i olika kulturer och transkulturell omvårdnad innebär att man har kunskap om detta (a). Hon har även utvecklat den så kallade sunrisemodellen som tar upp en Transkulturell omvårdnad: Transkulturell omvårdnad handlar om att ha kunskaper i hur man i olika kulturer uppfattar omvårdnadens innehåll, värderingar och normer kopplade till hälsa och ohälsa.

I studien framkommer resultat som visar på ett starkt stöd för att kommunikation utgör ett av de största problemen i sjuksköterskans praktiska arbe-te med patienter med olika kulturell bakgrund. AOV utför stöd och omsorg för dig som har behov av detta i form av hemvård, hemtjänst, serviceuppdrag samt trygghets­larm i Örebro kommun.
Vilket datum skatteåterbäring 2021

kbt teamet sundsvall
rebecca wallington
ring anna
frederic forrest
c uppsats turism
inbyggd iptv mottagare
postnord storlek brev

Transkulturell - Uppsatser om Transkulturell

Nyckelord: upplevelser, transkulturell omvårdnad, kultur, kommunikation, kulturell kompetens Omvårdnad - Ingen beskrivning. Känner hopplöshet (00124) Definition: Ett subjektivt tillstånd där en person ser begränsade, eller inga, alternativ eller tillgängliga personliga möjligheter och som inte kan mobilisera någon energi för egen del. Vad gäller den övernaturliga världen vilket jag tolkar som "det religiösa och andliga" och sjukdom så tror jag att det är placeboeffekten som spelar in i dom fall där människor tror att "gud har botat min sjukdom". det är vetenskapligt bevisat att placebo fungerar i 1/3 av alla fall och jag tror baserat på det att om en människa tror tillräckligt mycket att någonting fungerar så tiden och det är något som människan lär sig och som delar med andra personer.


Proliferative phase hormones
tjejkväll på börsen

Transkulturell - Uppsatser om Transkulturell

vård ska ses med respekt utifrån alla människors lika värde.

Transkulturell omvårdnad - ResearchGate

Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvårdnad, sjuksköterskan, kultur, respekt, patienter med annan kulturell bakgrund.Immigration today is happening in Sweden to a great extent and this requires a higher level of demands within the transcultural nursing. Vårdvetenskap är ett omfattande begrepp som rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi eller hälsoekonomi.

För sjuksköterskan som professionell vårdare är det viktigt att kunna möta olika behov som uppstår hos individer, med en annan kulturell bakgrund än den egna, i synnerhet vid sjukdom och död. Transkulturell omvårdnad fokuserar på en komparativ holistisk omvårdnad, där man respekterar Omvårdnad är komplext, det krävs kontinuitet och en helhetssyn på patientens hälsa. Därför ska omvårdnad inte delas upp och utföras på löpande band. Kunskap om vad omvårdnad är och betyder för säker vård ska finnas hos vårdens beslutsfattare och anslagsgivare. Denna litteraturstudie besvarar frågorna om hur transkulturell omvård-nad kan användas i det dagliga arbetet och om det kan vara en väg till omvårdnad på lika villkor.