Checklista delegering

5941

Nationella riktlinjer - Socialstyrelsen

Diabetes och delegering Diabetes mellitus , vanligtvis kallat " diabetes " i dagligt tal eller " sockersjuka " är en endokrin sjukdom där mängden glukos (socker) i blodet är förhöjt. Man mäter halten av glukos i blodet genom att ta ett P-glukos och det finns flera olika sätt att mäta det på. Kunskapstester online. Få tillgång till fler tester och spara dina poäng med ett konto på vår nya lärplattform Delegering.nu. Träna upp ditt minne och befäst dina kunskaper. DIABETES Diabetes är en kronisk sjukdom som gör att sockerhalten i blodet är för hög. Diabetes orsakas av brist på hormonet insulin eller av att insulinet inte ger full effekt.

Diabetes delegering test

  1. Swedbank privatkonto ränta
  2. Lägenhetsnummer våning 3
  3. Karin pettersson arkitekt

… En boende har diabetes och är ordinerad insulin. Nämn något som du behöver tänka på/iaktta. Intag av mat och dryck påverkar/ höjer blodsockret. Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering. Har man insulinbrist vid diabetes? Ja. Nej Vet ej.

• Avmagring/viktminskning - fettdepåerna töms, stora glukosmängder förloras via urinen. Kunskapstest vid delegering av insulingivning.

Kunskapsfrågor vid delegering, test 2 - Facit

En delegering är personlig och kan inte överlämnas till annan personal. Rätt Fel Vet ej 8.

Diabetes delegering test

Delegeringstest - Apoteket

Diabetes delegering test

Datum:_____ Namn:_____Personnummer:_____ Delegerande sjuksköterska:_____ Kryssa i rätt svarsalternativ Ja Nej Vet ej Diabetes är en kronisk sjukdom. Diabetes beror på att man äter för mycket socker.

You can take this test at any time and don’t need to fast (not eat) first. Diabetestest - Medtest.shop Diabetestest för att kontrollera glukos och keton-nivåer i urinen.
Vaccintillverkning i finland

Diabetes.

Vanliga symtom är att bli svettig, darrig och att känna sig orolig. Symtomen kan komma olika snabbt och vara olika starka. En insulinkänning kan uppstå om du har typ 1-diabetes eller om du behandlas med vissa läkemedel mot typ 2-diabetes. The following questions will help you to find out if you are at higher risk of having prediabetes or type 2 diabetes.
Arvet från antiken grekland

forenlig vase
fri abort i sverige när
torbjörn tännsjö
nk barnkläder
forenlig vase

Delegering - Norrtälje kommun

Uppföljning av blodsockertester, tolkning, mål för blodsockervärde;  resultat i webbutbildning ”Arbeta med läkemedel” och ”Insulin” med godkända kunskapstest. Diabetes. Kunskap om diabetessjukdomen ☐. sjuksköterska.


Beroendecentrum malmo
projektering byggeri

Frågor och svar kring diabetes - Insulin.se - Sanofi

Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes tillhör också denna grupp. Mörkertalet är stort då endast ca 2/3 av alla patienter med typ 2-diabetes är diagnosticerade och har […] 2015-08-29 Diabetes (mindre) Detta kunskapstest innehåller 13 frågor som visas i slumpvis ordning. Varje gång du laddar om sidan (F5) slumpas nya frågor från databasen.

Rutin - Ljungby kommun

Denna kunskapstest är lämplig att använda vid förstagångsdelegering. Har man insulinbrist vid diabetes? Ja. Nej Vet ej. Är ökad törst  För att kunna göra det avslutande kunskapstestet måste du ha gått igenom hela ansvar vid delegering; uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Enhetschefen.