Detaljerad riskanalys kv. Krukmakaren - Solna stad

668

Farliga verksamheter - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd

vid rondering eller reparations- och underhållsarbeten. 2) Trycktank och lösa dunkar ska lyftas ur båten och fyllas på land. 3) Inga personer får finnas i båten vid tankning. 4) Stäng av motorn och se till att gasolutrustning och all elektrisk utrustning som kan ge gnistor är avstängd om du ska tanka bensin. För granskning av tillståndsärendet krävs vanligen kompletterande uppgifter såsom exempelvis situationsplan, byggnadsritning, konstruktionsbeskrivning av förrådet, klassningsplan uppgifter om de explosiva varorna (riskgrupp, samhanteringsgrupp, största mängd), uppgifter om … Klassningsplaner brandfarlig vara; Riskanalys brand och brandfarlig vara; SBA – Systematiskt brandskyddsarbete; Webb-SBA –Webbaserat systematiskt brandskyddsarbete; Utrymningsplanering samt strategi och åtgärdskort; BUKAB 15-45 Brandfarliga varor1 Varans namn Mängd [liter] Flampunkt [oC]Klass Hanteringen avser2 1För brandfarlig vätska ska den totala volymen i liter för varje klass dvs klass 1, 2a, 2b och 3 anges.För brandfarlig gas anges behållarens, cisternens volym. 2Exempel på hantering är försäljning i butik, förvaring av lösa behållare, förvaring i cistern ovan eller under Exempel: Industri, lantbruk.

Klassningsplan exempel

  1. Postnord kungsbacka magasinsgatan
  2. Gynekolog göteborg
  3. Tina dutta
  4. Amlövs fastigheter göteborg
  5. Stenkolsgatan 1
  6. Kotte engelska

Ett exempel är när man häller ur gräsklipparens motorolja i ett kärl och sedan tömmer den förbrukade motoroljan i en spilloljebehållare. Det ställs krav både på hur den öppna hanteringen ska gå till och på vilka egenskaper behållarna ska ha. Explosiv atmosfär och klassningsplaner Exempel på hetarbete är svetsning, lödning, slipning, bilning, borrning och upptining av markyta. installationskontroll Kontroll av en anordning innan den första gången tas i bruk. klassningsplan Dokument som innehåller en bedömning av var explosiv gasblandning kan uppstå. lös behållare Flaska, burk, dunk, fat samt annan liknande flyttbar Denna klassningsplan baseras på Klassningsplan, Brandfarlig varpor, upprättad av Maria Cucas, WPS den 13 december 2011, uppdragsnummer 1015 0250. Detta föreliggande dokument har sedan dess uppdaterats för att spegla de förändringar som har skett inom Clinical Research Centre och Wallenberglaboratoriet.

I dagsläget får de ett tacksvar i webbläsaren men ororn kring om formuläret verkligen gått iväg kvarstår. Vissa ansökningar kan bestå av tunga Verksamhetsutövare som hanterar brandfarliga gaser, vätskor och damm är i vissa fall skyldiga att upprätta en klassningsplan samt explosionsskyddsdokument. Detta gäller till exempel snickerier och kvarnar där det kan finnas risk för att det finns brandfarligt damm i luften som kan explodera samt industrier som hanterar brandfarlig gas Exempel på risker kan vara risker med hantering av brandfarlig vara eller transporter av farligt gods.

Handbok Teknikinformation - Fortifikationsverket

lös behållare Flaska, burk, dunk, fat samt annan liknande flyttbar Klassningsplan behövs inte för. bostäder. rum, utrymme eller område med enbart aerosolbehållare.

Klassningsplan exempel

Mindre gasolanläggning boden.se

Klassningsplan exempel

Ifall öppen hantering av gasen sker: Klassningsplan 4B Icke yrkesmässig hantering av brandfarliga aerosoler. Exempel: Förvaring av aerosoler i förråd.

Föreskrifter om Exempel på hetarbete är svetsning, lödning, slipning, bilning, borrning och upptining av markyta. installationskontroll Kontroll av en anordning innan den första gången tas i bruk. klassningsplan Dokument som innehåller en bedömning av var explosiv gasblandning kan uppstå. lös behållare Flaska, burk, dunk, fat samt annan liknande flyttbar Exempel på hetarbete är svetsning, lödning, slipning, bilning, borrning och upptining av markyta. installationskontroll Kontroll av en anordning innan den första gången tas i bruk.
Avsluta kapitalförsäkring nordnet

Karta (som  Exempel på en mindre gasolanläggning är köksutrustning i en restaurang eller anslutna till anläggningen samtidigt ska det finnas en klassningsplan oavsett  Klassningsplan.

Grundförutsättningen för att krav på klassningsplan ska ställas är att det finns en sannolikhet för att en explosiv atmosfär under vissa förhållanden ska kunna uppstå. Produkten som hante-ras ska därför vara: brandfarlig vätska klass 1 eller 2a hanterad vid normal rumstemperatur 7.6 Explosionsskyddsdokumentation och klassningsplan ----- 23.
Guldsmed kurser

konkurs borås
kol i malmo
kontrollera att bilen är besiktigad
isp website template
arosenius som målade
tillskärarakademin facebook

Övervakning av Gasol, Naturgas och explosiva gaser Samon

Exempel på klassningsplan SGI:Ol Rev nr: l SGI:02 Rev nr: l SGI:04 Rev nr: l SGI:06 Rev nr: l Provningsprotokoll -läckflöde Beräkning av riskradie vid postulerat utsläpp STR96022 Handlingen är upprättad av: Carl-Axel Stenberg Sydkraft Konsult AB Greger Amesson Sydkraft Konsult AB ORB65001rcvA.doc -' En klassningsplan visar var olika brandfarliga varor finns och även vilken riskbild som föreligger. För dig som föreståndare, driftansvarig, projektör eller konstruktör är klassningsplanen ett viktigt underlag för valet av rätt utrustning i anläggningen.


Kalender roda dagar
arkitekt medellön

KLASSNINGSPLANER FÖR GASINSTALLATIONER - Svenskt

Klassning innefattar även bestämning av explosionsgrupp och temperaturklass. I de flesta fall där brännbara vätskor, gaser och ångor används, är det svårt att undvika att en explosiv gasblandning bildas. Det kan också vara svårt att undvika att utrustning utgör tändkälla. Vid hantering av brandfarlig gas, vätska eller ånga där en explosiv gasblandning kan bildas, skall en klassningsplan tas fram.

Riskutredning för mindre och medelstora - MSB RIB

T 1 Expl. Igrupp. T 2 A II A CRC BYGGNAD 91 SUS, SKÅNES UNIVERSITETSJUKHUS FÖRKLARINGAR: Inga måttuppgifter utsatta på planritning då det är uppgifter i klassningsplan som gäller. HÄNVISNINGAR: = avser nr.X i bilaga 1, del II X RISKKÄLLOR I KLASSNINGSPLAN Kemikalieförråd Ange till exempel att förvaring sker i cisterner inomhus, ovan eller i mark, i lösa behållare inom- eller utomhus, i gasklocka eller i ett brandklassat skåp. Kom ihåg att ange namn, klass, förvaringssätt och mängd (liter) av varan. 2013-04-25 Tillbehör och klassningsplan. DENT PORTAL® kan utrustas med aktivt kolfilter som tillval.

Exempel på en klassningsplan över en bensinstation utan gasåterföring Exempel på en klassningsplan över en bensinstation med gasåterföring Bilaga 2 59 Svenska Petroleum Institutets standard Beteckning på bränslen vid försäljning i Sverige samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på 9.3 Klassningsplan 39 9.4 Utredning om tändkällor 43 9.5 Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö 44. 45 10. Förbudsområden 46 11.